iThemba vzw

Uw steun komt integraal de door ons gesteunde projecten ten goede. Zo weet u dat elke eurocent die u ons schenkt, integraal terecht komt waar het hoort! Alvast bedankt voor uw interesse en steun!

Een schooltje op Vlakteplaas • Zuid-Afrika

De school waar iThemba vzw zich eerst voor inzette heet de UCC Primer Vlakteplaas Skool. De United Congregational Church, gesticht door missionarissen, kocht ruim 100 jaar geleden een stukje grond en bouwde daarop een kerk, waarin vervolgens een school werd gesticht.

De kerk werd met houten vouwdeuren in drie lokalen verdeeld, zodat op zondag de kerkdienst doorgang kan vinden.

De school is vanaf het begin, zo'n 100 jaar geleden, alleen toegankelijk voor "niet-blanke" kinderen. Ook latere regeringen stonden niet toe dat blanke kinderen naar deze school gingen.

In de jaren '50 van de vorige eeuw verbood de toenmalige apartheidsregering onder de zogenaamde "Coloured Peoples Education politiek alle religieuze onderzoek en financiering van de door missionarissen gestichte scholen. Daarnaast stelde ze minimumlonen voor de onderwijzers vast, van wie velen vaak onbevoegd en slecht opgeleid waren. Deze scholen moesten de apartheidscurricula streng uitvoeren, anders werden ze gesloten. Desondanks overleefde de Vlakteplaas Skool, zelfs onder schrikbarende omstandigheden: geen water, geen sanitair, geen elektriciteit en geen speelveld.

Met de komst van de democratische regering onder Nelson Mandela werd en wordt grote nadruk gelegd op beter onderwijs voor de miljoenen benadeelde kinderen in Zuid-Afrika. Echter, aan plaatsen en steden met grote aantallen kinderen wordt prioriteit gegeven wat betreft bouw van nieuwe scholen, lerarenopleidingen, sportvelden, e.d. De Vlakteplaas Skool, als kleine plaatselijke school, staat erg laag op de prioriteitenlijst.

NIEUWE SCHOOLBUS

Onlangs werd met steun van Engelse sponsors een nieuwe schoolbus met sleepwagen gekocht voor gebruik op de Vlakteplaas-school. De bus werd tijdens een feestelijk samenzijn in aanwezigheid van een aantal sponsors onder luid gejuich door de Vlakteplaas-kinderen verwelkomd. De bus zal worden gebruikt voor vervoer van en naar de school en gebeurlijk ook ingezet worden voor educatieve uitstappen. iThemba heeft zich voorgenomen, de werking van de bus in de toekomst te zullen ondersteunen. Onze bijdrage zal dienen om de jaarlijks weerkerende kosten van verzekering, benzine, onderhoud en kleine reparatiewerken te dragen.

Tennis voor kids • Zuid-Afrika

Een kleinschalig project in Sedgefield op de Tuinroete in ZA. Hier wordt aan een 30-tal kinderen uit kansarme buurten (townships en afgelegen gebieden) de kans geboden om te leren tennissen. Om alles in goede banen te leiden werd hiervoor midden 2010 door Roger en Greta Vande Wiele (een koppel Vlamingen) en een aantal mensen uit de lokale gemeenschap, een inmiddels regegistreerde NPO (Non-Profit-Organization) opgericht. Voor de infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de 3 tennisbanen die eigendom zijn van de stad Knysna en beheerd worden door de plaatselijke 'Sedgefield Tennis Club'.

Alhoewel het coachen van de kinderen de hoofdactiviteit is, proberen de vrijwilligers hen ook te begeleiden en zekere normen en waarden bij te brengen. Na schooltijd hangen de meeste kinderen immers rond op straat, heerst er verveling die kan ontaarden in drank- en drugsmisbruik, tienerzwangerschappen,... en dit probeert men alvast via dit project ook wat te ondervangen.

BIJDRAGE

iThemba voorziet niet alleen in de basisnoden om het project draaiende te houden, maar ook om die verder te laten groeien. Dit gaat van een financiële bijdrage voor het aankopen van tennisrackets, ballen en transport, tot een project voor de bouw van een kleine ruimte voor opslag van materiaal.

Voor de kinderen wordt elke zaterdagochtend tijdens de pauze een ontbijt voorzien. Eenvoudige dingen zoals een boterham met beleg en een stuk fruit, maar broodnodig vermits kinderen thuis gewoonlijk ‘s morgens niet eten en bij thuiskomst soms ook geen middageten voorzien is. Ook het steunen van kleine sociale 'teambuilding'-activiteiten zoals natuur- of stadsuitstappen staan op het programma.

MULTIRACIAAL

De kinderen uit de verarmde gebieden zijn deels afkomstig uit de kleurlingen gemeenschap (met Afrikaans als moedertaal) en deels kinderen van Xhosa-of Zulu-origine. Positief en tegelijk uniek aan het project is, is dat het tennisschooltje ook open is voor kinderen uit de meer begoede blanke bevolking. Een van de basisdoelstellingen van het project is kinderen uit alle gemeenschappen samen te brengen. Door ze samen te laten spelen zullen ze later ook samen kunnen leven.

iThemba is enthousiast dit initiatief te kunnen steunen.